Kiosk Çözümlerimiz

Etisan Proje, hem
kendi projeleri hem
de müşterine özel
tasarımlar ile butik kiosk
çözümleri sunuyor.

Kiosk Çözümlerimiz

Etisan Proje, hem kendi projeleri hem de müşterine özel tasarımlar ile butik kiosk çözümleri sunuyor.

Nakit Yükleme
Kioskları

Nakit yükleme kioskları
sayesinde zamandan ve
gereksiz iş gücünden
tasarruf edin. Red
Dot Ödüllü tasarımcı
Murat Armağan
imzalı kiosklarımızla
kampüs/kurum
içerisinde kullandığınız
kartlarınıza nakit para
yükleyebilirsiniz.

Nakit Yükleme
Kioskları

Nakit yükleme kioskları sayesinde zamandan ve gereksiz iş gücünden tasarruf edin. Red Dot Ödüllü tasarımcı Murat Armağan imzalı kiosklarımızla kampüs/kurum içerisinde kullandığınız kartlarınıza nakit para yükleyebilirsiniz.

Referanslar

T.C. Ticaret Bakanlığı
Bingöl Üniversitesi
T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
Gazi Üniversitesi

Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Erciyes Üniversitesi

T.C. Ticaret Bakanlığı
Bingöl Üniversitesi
T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
Gazi Üniversitesi
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Erciyes Üniversitesi

Takograf Veri Toplama
Dış Ortam Kioskları

Sürüş güvenliğinin
en önemli parçası,
sürücünün fiziksel ve
zihinsel olarak yeterli
enerjiye sahip olması
ve dikkat dağınıklığının
önüne geçilebilmesidir.
Takograf veri toplama
kioskları sürücü ve sürüş
ile ilgili parametrelerin
ayrıntılı olarak kontrol
edilebilmesine imkân
sağlar.

Takograf Veri Toplama Dış Ortam Kioskları

Sürüş güvenliğinin en önemli parçası, sürücünün fiziksel ve zihinsel olarak yeterli enerjiye sahip olması ve dikkat dağınıklığının önüne geçilebilmesidir. Takograf veri toplama kioskları sürücü ve sürüş ile ilgili parametrelerin ayrıntılı olarak kontrol edilebilmesine imkân sağlar.
Araç hızı, araç kullanım süreleri, sürücü dinlenme süreleri bilgilerini, sürücü kimlik bilgileriyle birlikte saklama ve istenildiği zaman rapor ve görsel olarak sağlayabilir. Takograf cihazı yasalara uygun sürüş süreleri ve hız limitleri ile sürüşü sağlayarak trafikte can ve mal güvenliğinin arttırılmasını sağlar.

Referanslar

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Akıllı Şehir
Kioskları

Teknoloji temelli ve
insan odaklı bir dönüşüm
ile sosyal yaşamın
kolaylaştırılması için
tasarlanmış akıllı
şehir kiosklarımız ile
şehirlere sosyal, kültürel,
ekonomik ve sağlık
hizmetleri gibi birçok
alanda insan hayatına
kolaylık sağlayacak
yenilikçi çözümler
sunuyoruz.

Akıllı Şehir Kioskları

Teknoloji temelli ve insan odaklı bir dönüşüm ile sosyal yaşamın kolaylaştırılması için tasarlanmış akıllı şehir kiosklarımız ile şehirlere sosyal, kültürel, ekonomik ve sağlık hizmetleri gibi birçok alanda insan hayatına kolaylık sağlayacak yenilikçi çözümler sunuyoruz.

Referanslar

İzmir Büyükşehir Belediyesi