Dünya üzerinde yaygınlaşan otomasyon sistemleri yaşamımızın vazgeçilmez bir parçası haline geldi. İşletmeler, fabrikalar ve seri üretim gerçekleştiren kurumların yanında ülkemizde sayıları gitgide artan üniversitelerinde otomasyon ihtiyacı doğmaktadır. Yemek hizmetinden barınma hizmetine, devamsızlık kontrolünden kütüphane takip sistemine kadar birçok alanda insan üzerindeki sorumluluk ve iş yükünü azaltacak, zaman kazandıracak akıllı çözümler firmamız Etisan Proje tarafından e-kampüs adı altında toplanmıştır.

e-Kampüste Yeni İş Modeli

kazan kazan kazan...

Tüm yatırımın Etisan tarafından yapıldığı bu iş modelinde Banka kart sağlayıcı rolü ile başarılı finansal işlem başına firmaya ödeme yaparken, Üniversite/kurum %99,9 verimlilikle çalışan e-Kampüs çözümüne hiçbir ücret ödemeden sahip oluyor.

e-Kampüs çözümü neleri mi kapsıyor?

Üniversite/kuruma özel tasarlanmış, kişiselleştirilmiş ön ödemeli banka kimlik kartları sözleşme boyunca kart aidatı olmaksızın banka tarafından ücretsiz sağlanacaktır.

Nakit Yükleme Noktaları
İhtiyaç doğrultusunda ATM ve Nakit yükleme kioskları.
Harcama Noktaları
Tüm yemekhanelere ister turnike, ister fişli, ister mobil pos harcama noktaları.
Teknolojik İhtiyaçlar
Geçiş kontrol sistemleri ve/veya üniversitenin diğer teknolojik ihtiyaçları. (Bütçe oranında)
Teknik Destek
Sözleşme süresince uzaktan ve yerinde destek.
Çağrı Merkezi
7/24 - 444 2 889

Akıllı Kampüs

Kampüs yaşantısının vazgeçilmez öğeleri olan; yemek hizmeti, barınma hizmeti, devamsızlık kontrolü, kütüphane takip sistemi gibi birçok alanda tasarruf ve zaman kazanımı.

Merkezi Raporlama

Harcama noktalarında gerçek zamanlı olarak anlık geçişlerin izlenmesi, günlük harcama miktarlarının listelenmesi. Şeffaf ve güvenilir raprolama.

Kartsız Ödeme

Bankacılık alt yapısı destekli çözümlerimiz, kartı yanında olmasa da Akıllı cihazlar üzerinden, bankacılık uygulaması ile ödeme noktasının ekranındaki QR kodu okutularak işlem yapılmasına olanak sağlar.

Rezervasyon

Rezervasyon modülü, yemekhaneden önceden yemeklerin satın alındığı dijital bir platform olarak, satılacak yemek adedinin belirlenmesine, israfın ve yetersiz yemeğin önlemesine hizmet eder.

e-Kampüs Kapsamındaki Akıllı Sistemlerimiz

Akıllı Yemekhane

Üniversitede bulunan bölüm ve birimler arttıkça personel ve öğrenci sayısının artması ve dolayısı ile maliyetlerin artması da kaçınılmaz olmaktadır. Bu noktada yemek hizmetlerinin doğru ve sorunsuz şekilde gerçekleştirilmesi akıllı yemekhane otomasyonu ile mümkün olmaktadır.

Akıllı yemekhane otomasyonu personel ve öğrencilerin kimlik kartlarına kendilerinin nakit para ile kredi yüklemesine imkan veren ve yemek alımı sırasında kendiliğinden kredi düşümü sağlayan sistemdir. Elektronik ortamda verilen yemek hizmeti ve elde edilen yemek gelirleri anlık olarak takip edilebilmektedir.

AVANTAJLARI
 • Yemekhanede israf önlenir.
 • Fiş toplama ve sayma ortadan kalkar.
 • Yemek bedeli kullanıcının kartındaki krediden düşülür.
 • Günlük, haftalık, aylık raporlamalarla, yemek ihtiyacı net olarak hesaplanır ve takip edilir.
 • Kişiye bağlı inisiyatif engellenir.
 • Personel ve öğrencinin daha sorunsuz hizmet alması sağlanır.

Akıllı Öğrenci / Personel Devam

Üniversite personeli ya da öğrencisi olmayan birçok kişi kampüs alanına gerekli izinler alınmadan girmekte ve bazen bu tür girişler güvenlik açığı meydana getirmektedir. Akıllı öğrenci/personel devam kontrol sistemi, üniversite ile ilişkisi bulunmayan ve üniversite tarafından kimlik kartı sağlanmamış kişilerin kampüse izin girmesine güvenlik personelinin izni dışında engel oluşturmaktadır.

Akıllı öğrenci/personel devam kontrol sistemi, personelin üniversite kampüsüne giriş-çıkış zamanlarının takip edilmesine, personelin mesai saatlerindeki eksik çalışma durumlarının tespitine imkan tanımaktadır. Personelin hangi günlerde ne kadar çalıştıkları öntanımlı raporlar ile hızlı bir şekilde elde edilebilmektedir.

Akıllı öğrenci/personel devam kontrol sistemi, öğrencinin derslere devam durumu ile ilgili ayrıntılı rapor alınmasını sağlarken;

– Öğrenci şu an okulda mı?
– Öğrenci geç kaldı mı veya sık devamsızlık yapıyor mu?
– Öğrenci hangi kapıdan giriş yaptı?
– Dersi bitmeden ayrılan öğrenciler kimler?

Sorularına cevap verebilmektedir.

AVANTAJLARI
 • Zaman kaybı önlenir.
 • Hızlı bir şekilde veri akışı sağlanır.
 • Sınırlamalar sayesinde tüm öğrencilerin ve personellerin güvenliği kontrol altına alınır.
 • Öğrencilerin ve personellerin takibi kolaylaşır.

Akıllı Kütüphane

Bilgi her zaman insan için vazgeçilmez bir ihtiyaçtır. İnsan ihtiyacı olduğu bilgileri aradığı alanlar kütüphanelerdir. Günümüzde kitapların sayısının artması ve insanın aradığı bilgiye daha kısa sürede erişmesi akıllı kütüphane otomasyonu ile mümkün olmaktadır.

Akıllı kütüphane otomasyonu, üniversitede kitap ödünç alma ve iade etme işlemlerinin personel ve öğrenci kimlik kartları ile gerçekleştirildiği, işlemlerin bilgisayar veritabanına anlık kaydının gerçekleştirildiği, kaynak yönetimi ve kataloglama işlemlerinin teknoloji yardımı ile gerçekleştirildiği sistemdir.

Akıllı kütüphane otomasyonu ile kitabın ödünç verilme zamanları, ödünç verildiği kişi ya da personellerin kayıtları alınabilmekte, kitap iade zamanları, kitabın kütüphanede bulunup bulunmadığı tespit edilerek gerekli durumlarda ceza tahsilatının yapılabilmesi sağlanmaktadır.

AVANTAJLARI
 • Hangi yayının, ne kadar süredir kimde olduğu tespit edilir.
 • Kitap kataloglama sistemi ile personel ya da öğrencinin bilgiye ulaşımı hızlandırılır.
 • Üye olmayan ya da yabancıların yayın alımı engellenir.

Akıllı Yurt

Üniversiteler her yıl belirli oranda kontenjanlarını artırarak daha fazla öğrenci için eğitim imkanı yaratmaktadırlar. Ancak özellikle şehir dışından eğitim için genel öğrencilerin yurtlara yerleşim oranı da her geçen yıl artmaktadır. Dolayısı ile öğrencilerin kağıt üzerinde imzalarının alınarak takibi gün geçtikçe zorlaşmakta ve öğrencinin kaybedeceği zaman kaybının artmasının yanında yurt yönetimi öğrencinin yurt içinde bulunma zamanlarına ilişkin net bilgiye ulaşamamaktadır.

Akıllı yurt otomasyonu, öğrencilerin kimlik kartlarını kullanarak yurda giriş-çıkışının sağlandığı, hareket zamanları ile öğrencinin almış olduğu izinlerin takip edilebildiği ve akşam yoklamalarına son veren bir sistemdir.

AVANTAJLARI
 • Giriş-çıkış ve yoklamalar ile harcanan Zaman kaybı önlenir.
 • Öğrencilerin takibi kolaylaşır.
 • Günlük, haftalık, aylık raporlamalarla giriş çıkışlar net olarak görülür ve takip edilir.

Akıllı Spor Kompleksi

Üniversitede kampüsünde bulunan spor merkezleri üyelerin yüzme havuzu, fitness, sauna gibi hizmetlerden faydalandıkları yerlerdir. Üyelere bu hizmetin en kaliteli ve doğru şekilde sunulması için akıllı spor kompleksi otomasyonu kullanılmaktadır.

Akıllı spor kompleksi otomasyonu, üyelerin spor kompleksinden aldıkları randevu doğrultusunda yararlanmalarını sağlayan, spor merkezinin güvenliğini üyeler dışında girişi engellenmesi ile kontrol atında tutan bir sistemdir.  Üyelerin randevu saati dışında ve yetkilerinin olmadığı alanlara erişimi düzenlenerek her üyenin en iyi kalitede hizmet alması sağlanmaktadır.

AVANTAJLARI
 • Üye olmayanların girişini engeller.
 • Spor kompleksi içerisinde güvenliği ve düzeni sağlar.
 • Bakım masraflarını azaltır.
 • İş gücünden tasarruf sağlar.

Akıllı Otopark

Üniversite içerisinde bulunan personel ve ziyaretçi araç sahipleri herhangi bir sistem uygulanmadığı takdirde kendilerine ait olmayan otopark alanlarına araçlarını park etmektedirler. Bu durum araç sayısının arttığı durumlarda uygun park alanı bulamama sorununu ortaya çıkarmaktadır.

Akıllı otopark otomasyonu, personel, öğrenci ve ziyaretçilerin kendilerine verilen akıllı kartlar yardımı ile ilgili otopark alanına araçlarını park etmelerini sağlayan, araç geçişinin kontrol altında tutulduğu ve otopark doluluk oranı, araç sayısı gibi bilgilerin hızla elde edilebildiği sistemdir. İstenilen tarih aralığında araçların kampüse ya da otoparka giriş-çıkışları ile ilgili ayrıntılı raporlar alınabilmektedir.

AVANTAJLARI
 • Park yeri için dolaşmayı önleyerek hem zaman kaybını, hem de karmaşıklığı önler.
 • Akıllı algoritması sayesinde en uygun park yerinin bulunmasını sağlar.

Akıllı Demirbaş

Üniversite ve kurumlarda bulunan ve kişilerin kullanımında malzemelerin nerelerde olduğunun tespiti, zimmetlenme ve sayım işleminin yapıldığı sistemdir. Eşyalar barkodlanarak ya da RF ID etiketler ile etiketlenerek mobil terminaller aracılığı ile sayılmakta, sayım işleminin ardından kullanan kişi ya da kişilere zimmetlenmektedir.

AVANTAJLARI
 • Gerçek zamanlı demirbaş yönetimi ve takibi yapılabilir.
 • RFID El Terminali ile tüm demirbaşların hızlı ve etkin sayımı yapılabilir.
 • Demirbaş  listesi kişi zimmetine göre çıkartılabilir.
 • Personel bazlı yetkilendirmeler yapılabilir.
 • Geriye dönük demirbaş, zaman veya personel bazlı istatistiksel raporlamalar alınabilir.

e-Kampüs Çözüm Ortaklarımız

Karlılık Oranları
E-kampüs sistemi bakım ve operasyonel maliyetlerinizde tasarruf sağlar.
Personel Devamlılığı
0%
İş Gücünden Tasarruf
0%
Bakım Masrafları
0%

e-Kampüs sunumunu incelediniz mi?